» ANASAYFA  
 
ÜRÜNLER E-KATALOG KURUMSAL AR-GE ÜRETİM KARİYER İLETİŞİM
AR-GE
AR-GE
Kalite Politikamız
AR-GE

Firmamız her türlü üretimde yeni ürün ve stratejilerin belirlenmesinde başlıca bir  unsur olan Ar ge çalışmalarına çok büyük önem vermektedir.

Öncelikle sektörümüzde sağlıklı ve kaliteli ürün üretmek için gerekli çalışmalarda bulunarak, üretim ortamını iyileştirme ve bilinçli işgücüne ağırlık vererek daha iyi ve kaliteli üretim hedeflenmektedir.

Bu amaçla kurulan Ar ge  departmanımızda yeni ürün geliştirme ve tasarımı ile mevcut ürünlerde iyileştirme çalışmaları da yapılmaktadır. Yapılan deneme üretimlerin ardından piyasaya yeni ürünler kazandırmaya çalışmaktadır.

Gelişen sektörel yenilikleri ve dış piyasayı izlemek açısından da gerekli olan bu çalışmaların, sektörü ve firmamızı daha da ileriye götüreceği inancındayız.

Kalite Güvence

Karmez Gıda’da girdi, proses ve son ürün analizleriyle, personel ile ortam hijyen analizlerinin yapıldığı Kalite Güvence Laboratuarı mevcuttur.
  
Gelen tüm hammaddelerin Karmez spesifikasyonlarına ve mevzuata uygunluğu, yapılan duyusal, fiziksel, kimyasal  ve mikrobiyolojik analizlerle kontrol edilmektedir.

Proses sırasında  ve son üründe yapılan duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle de üretim aşamalarındaki ve son üründeki ürün kalitesi, personel hijyeni ve genel hijyen takibi yapılarak kaliteli ve güvenilir ürün üretimi sağlanmaktadır.

Karmez Gıda, Nisan 2007 tarihinden beri Tüv  Rheinland firmasından alınan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine sahiptir. Aynı laboratuar bünyesinde Kalite Güvence faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Karmez Gıda, yönetim ve tüm çalışanlar tarafından Kalite ve Gıda Güvenliği Politikasını benimsemiştir. Tüm gıda zinciri boyunca sağlıklı, güvenilir ve kaliteli hammaddelerden, hijyenik koşullarda ve yasal mevzuata uygun olarak sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünler üretimini, depolanmasını ve satışını sağlamaktadır. Müşteri ve çalışan memnuniyetini yüksek tutarak, tüm süreçleri sürekli iyileştirip, geliştirerek, ürünlerindeki kalite, güvenilirlik ve  marka olma bilincini her zaman korumayı ilke edinmektedir.